User-story aneb Co potřebuješ, uživateli?

V rozhraní intranet je nyní dostupná funkce zvaná „user-story“. User story, doslova „uživatelský příběh“, je pojem z konceptu agilního vývoje. Jde o neformální, jazykem uživatele psaný záznam potřeby jednoho nebo více funkcí softwarového vybavení nebo úpravy těchto funkcí. Nejde o žádné rozsáhlé texty – zásadou je naopak stručnost, kdy zápisy tvoří jen několik vět. Účelem takové autentičnosti je neuzavírat cestu možným řešením problému.

A protože agilní vývoj (agile development) a jeho základní principy jdou v duchu zásad tvorby a cílů flexideo implementací, rozhodli jsme se implementovat podporu jeho klíčových prvků. Jako základ jsme zvolili právě user-story. Každá úprava akce či přehledu v rozhraní intranetu je nyní povinně vázána na některou user-story. Každá změna tak musí začít zápisem nebo použitím již zapsané user-story, tedy stručného popisu určité konkrétní dílčí potřeby tak, jak byla u uživatelů zaznamenána. Veškeré změny ve struktuře a funkcích výsledného flexideo informačního systému jsou tedy nově sledovány ze dvou stran: Z pohledu historie změn dané části (přehledu, dokumentu, akce) a z pohledu konkrétní user-story, kdy je sledována historie prací a postup realizace jednotlivých požadavků.

A tak můžeme vývoj nejen sledovat , ale také se vracet k jeho „předchozím stavům“. Více viz vazba na user-story.