Akce pro intranet a Add-On sjednoceny pomocí SOAP!

Pro snadnější implementaci různých aplikačních požadavků bylo nutno zabývat se následujícím: Zda akci tvořit pro Add-On, nebo zda ji nechat pouze pro použití v intranetu. Podle toho musel být volen postup. Nyní připravujeme zcela nové SOAP rozhraní, pomocí kterého bude možné provádět veškeré akce určené pro Add-On.

A jelikož toto rozhraní umí obojí, bude nyní Add-On schopen zpracovávat celou šíři možností akcí stejně jako jiné nástroje. Samotná volba, kdy má být akce vykonána a pomocí jakých nástrojů, tak může být provedena až dodatečně. Tedy nejprve připravíte akci a z kontextu jejího chování pak snadněji určíte, zda ji má vykonávat Add-On, nebo některý z jiných nástrojů platformy flexideo.

Navíc, toto sjednocení v podstatě vyloučí nutné aplikační aktualizace doplňku Add-On, neboť ten bude svou aplikační část přenechávat serveru.

Hezký Silvestr a už nemyslete na práci!