Automatický WSDL parser v registru služeb

Jak se máte, týden před Štědrým dnem? Rozšířili jste už počet nakoupených dárků pod stromeček?

My jsme rozšiřovali! Funkce replikátoru byly rozšířeny o možnost přenosu WSDL popisů služeb do formy interního protokolu akcí, což ve svém důsledku umožňuje výrazně snadnější integraci s okolními systémy pomocí standardu webových služeb. Díky takovému přenosu se po načtení a rozpoznání popisu cizí webové služby (WSDL) vytvoří již zmíněný interní komunikační protokol flexideo, pomocí něhož jsou ve webovém rozhraní intranetu dynamicky tvořeny nabídky při využití cizí služby v akcích platformy flexideo.

A čím je výše uvedené užitečné v praxi?

Tak například pokud akce slouží pro formulář zadávání firmy, je možné využít veřejnou službu obchodního rejstříku (Ares) a při zadávání nového klienta zadat pouze IČ a nechat akci, aby do formuláře doplnila zbytek. Stačí jen stáhnout patřičný popis veřejné služby a zaregistrovat ji v replikátoru spolu s tvorbou interních komunikačních protokolů. Pak založit novou akci v rozsahu pro formulář a navázat její provedení na vyplnění kolonky IČ, případně doplnit do formuláře dynamickou volbu.

Více viz. též přehledy a akce.

Krásné Vánoce!