Čáry a kouzla na pracovní stránce

Stále hledáme cesty, jak Vám práci s aplikacemi tvořenými a provozovanými na platformě flexideo zpříjemnit – ale zároveň musíme dbát i na to, aby vše bylo řádně zabezpečeno a zpřístupněno.

Lámali jsme si hlavu, jak tyto do značné míry protichůdné faktory spojit v celkovou výhodu – a tak vznikl nový sjednocený systém řízení přístupů pomocí uživatelských rolí. Velice jsme se snažili, abychom Vám tento dárek stihli zabalit pod vánoční stromek. A podařilo se!

Již dříve mohli být uživatelé řazeni do různých rolí: bylo možné navolit, kdo jaká data může prohlížet, jaká upravovat a která naopak mají zůstat skryta. Nyní jsme však systém rolí úzce integrovali i se samotným uživatelským rozhraním – tedy s nástroji a jejich rozloženími na pracovní stránce.

Aplikace vzniklé na platformě flexideo tak mohou v reálném čase měnit svůj vzhled v souvislosti se změnami v datech, s úkony, a také s nastavením přístupů, s jejich přidáváním a odebíráním.

Klíčovým hlediskem úprav se stala přehlednost. Byla rébusem, který jsme dle našeho názoru vyřešili velmi dobře. Díky ujednocení a zpřehlednění pravidel pro různé dostupnosti jsme se vypořádali s dvěma výzvami: jak zvýšit spolehlivost a zabezpečení systému a jak udělat uživatelská rozhraní ještě komfortnější. 

A to je pro tentokrát vše. Nevíme, jak Vy, ale my vypínáme počítače a jdeme nakupovat dárky.