E-maily snadno a rychle!

Revoluce může být nejen sametová či listopadová, ale také únorová: Hlásíme, že dosavadní verzi tvorby a příjmu pošty v platformě flexideo jsme úplně vyřadili a nahradili zcela novou.

Důvod? Dosavadní verze byla úzce spjata s konkrétní poštovní aplikací, což v mnoha směrech svazovalo ruce architektům aplikací tvořených na bázi platformy flexideo. Proto jsme investovali prostředky, čas a úsilí na vytvoření vlastní implementace převážně poštovních komunikačních protokolů SMTP IMAP.

A jak je naším dobrým zvykem, nezůstali jsme jen u tohoto kroku. Za prvé, pro odesílání a práci s poštou je teď možné využívat nejrozšířenější komunikační protokoly, kterým bude rozumět i váš poštovní server. Další novinkou je skutečnost, že nyní lze e-maily sestavovat i vyhodnocovat na aplikační úrovni.

Pro práci je možné využívat stejného rozhraní, jakým jsou tvořeny i jiné akce a přehledy. Komunikační protokoly flexideo jsme „jen“ rozšířili o speciální obecný typ email.

Takto získáváte plnou kontrolu nad přijímanými a odesílanými zprávami – a je jen na vás, tvůrcích aplikace, zda a do jaké míry umožníte zasílání e-mailů v zastoupení, direct marketing, jaké budou mít e-maily vzhledy a mnoho dalšího. Pro různé účty můžete určovat různé operace a přesně definovat jejich aplikační obsah již dobře známými webovými službami, jejichž nastavování má opět formu flexideo akcí.

Posílání a zpracování e-mailů je teď hračkou i ve složitých aplikačních zadáních. Hrajte si a zachovejte nám sympatie!