Pracujeme, plánujeme, pracujeme, plánujeme…

Ani mezi svátky nesedíme s rukama v klíně a pilně pracujeme na vylepšeních platformy flexideo. Dnes jsme uvedli do provozu nový plánovač úloh. Ano,  v platformě byl k dispozici již dříve, ale umožňoval naplánovat například pouze export nebo import. My jsme ho teď zdokonalili. Nyní lze plánovat i další prvky, zejména spouštěč stávající verze SOAP akcí. A to není vše: Zobecnili […]


User-story aneb Co potřebuješ, uživateli?

V rozhraní intranet je nyní dostupná funkce zvaná „user-story“. User story, doslova „uživatelský příběh“, je pojem z konceptu agilního vývoje. Jde o neformální, jazykem uživatele psaný záznam potřeby jednoho nebo více funkcí softwarového vybavení nebo úpravy těchto funkcí. Nejde o žádné rozsáhlé texty – zásadou je naopak stručnost, kdy zápisy tvoří jen několik vět. Účelem takové autentičnosti je neuzavírat […]


Akce pro intranet a Add-On sjednoceny pomocí SOAP!

Pro snadnější implementaci různých aplikačních požadavků bylo nutno zabývat se následujícím: Zda akci tvořit pro Add-On, nebo zda ji nechat pouze pro použití v intranetu. Podle toho musel být volen postup. Nyní připravujeme zcela nové SOAP rozhraní, pomocí kterého bude možné provádět veškeré akce určené pro Add-On. A jelikož toto rozhraní umí obojí, bude nyní Add-On […]


Automatický WSDL parser v registru služeb

Jak se máte, týden před Štědrým dnem? Rozšířili jste už počet nakoupených dárků pod stromeček? My jsme rozšiřovali! Funkce replikátoru byly rozšířeny o možnost přenosu WSDL popisů služeb do formy interního protokolu akcí, což ve svém důsledku umožňuje výrazně snadnější integraci s okolními systémy pomocí standardu webových služeb. Díky takovému přenosu se po načtení a rozpoznání […]


Pohledy už nestačily, zavedli jsme pseudo-typy

Zbrusu nová kategorie dokumentů, tzv. pseudo-dokumenty zavádí do konceptu XDS dosud chybějící možnost: Jedná se o spojení několika typů dokumentů nebo instancí dokumentů běžných do sestavy více dokumentů. Ne, nejde o skutečné dokumenty, zaznamenávající a ukládající určitou informaci, jde o pseudo-dokumenty – tedy dokumenty, které samy o sobě nic nedokumentují, ale jen sestavující informace jiným způsobem […]