Klonovat? V našem případě velmi etické!

S potěšením oznamujeme, že náš DNA koncept aplikací tvořených pomocí platformy flexideo získal další posilu: Umíme již naplno využít potenciál, který přináší klonování, tzn. schopnost snadno šířit shodné části informačních systémů a jejich funkcionalit.

Založit a vytvořit novou aplikaci s využitím převzaté XDS (DNA) z jiné aplikace bylo možné již dříve. Nyní jsme tuto užitečnou vlastnost konceptu povýšili na vyšší úroveň: Nejenže dokážeme převzít potenciál DNA z původní aplikace a postavit podle něj aplikaci novou – nyní můžeme nově vzniklou instanci i „naučit schopnostem té výchozí. Platforma flexideo byla posílena o nástroj pro přenos funkcionalit a nastavení, a to pro všechny případy, kdy je „potomek“ čistým klonem. Ve finále získáváme, podobně jako u živých tvorů, zcela identickou signaturu struktury. Jinak řečeno, schopnosti jedné instance s danou signaturou je možné jednoduše přenášet na druhou bez obav, zda ji nový nositel přijme, či nikoli.

Takovéto zákroky lze dokonce provádět i na dálku a za provozu obou instancí! Není nutné nic instalovat ani restartovat. Potřebné schopnosti se jen zanesou do databáze druhého nositele identické definice (DNA) a ten okamžitě začne fungovat dle nových pravidel.

Výše popsané se týká buď celého, nově vzniklého informačního systému, nebo jen jeho části. Tento další faktor přináší klonu schopnost disponovat v budoucnu i řadou svých vlastních individuálních rozšíření. Klon si tak zachová flexibilitu platformy a může se dále individuálně přizpůsobovat novému majiteli. Části struktur, tvořené ze sdílené „DNA“, „převezmou“, co je jim společné, přičemž nové části vytvoří nové funkcionality a nové schopnosti. Obě části mohou koexistovat v rámci jednoho informačního systému. Výsledkem je jedinečná, plně funkční a konzistentní aplikace – která se může stát výchozí instancí pro další klonování do další instance či instancí. Vše závisí na momentálních možnostech, potřebách a použitelnosti.

Proč je klonování klíčové? Umožňuje natolik komfortní distribuci systémů na bázi flexideo, že může být efektivnější než tzv. balíková řešení. Ve výsledku účinně kombinujete možnosti vlastní tvorby s možnostmi snadné distribuce shodných částí. 

A abychom nezapomněli: Přejeme Vám krásný podzim, bez inverze, chmur a rýmy. Modré nebe ještě naklonovat neumíme…