Pracujeme, plánujeme, pracujeme, plánujeme…

Ani mezi svátky nesedíme s rukama v klíně a pilně pracujeme na vylepšeních platformy flexideo.

Dnes jsme uvedli do provozu nový plánovač úloh. Ano,  v platformě byl k dispozici již dříve, ale umožňoval naplánovat například pouze export nebo import. My jsme ho teď zdokonalili. Nyní lze plánovat i další prvky, zejména spouštěč stávající verze SOAP akcí. A to není vše: Zobecnili jsme plánovač na dva atributy – validity a repeat – a nabídli je u celé řady tzv. plánovatelných požadavků.

Plánovatelné požadavky poznáte podle předpony „do-“ v systémovém názvu požadavku v XML protokolu serveru. V dalších fázích vývoje platformy flexideo tato schopnost plánovače získá úplně nový rozměr využitelnosti. Máme totiž v úmyslu umožnit v nastavování akcí celou škálu tohoto protokolu, a to ve formě výběru funkcí jednoduše přímo ve webovém rozhraní! Vedle explicitního využití plánovače pomocí požadavků akcí připravujeme i možnost tzv. odložených požadavků. Ty pak umožní provádět akce na pozadí a uživatel nebude nucen čekat na jejich vykonání.

Další připravovanou možností využití plánovače bude tzv. nepřerušitelné cyklování průběhů, kdy při velkých objemech dat budou akce provádět svou práci v oddělených cyklech, a kdy je nezastaví ani případný výpadek serveru.

O tom ale až někdy příště.