Pohledy už nestačily, zavedli jsme pseudo-typy

Zbrusu nová kategorie dokumentů, tzv. pseudo-dokumenty zavádí do konceptu XDS dosud chybějící možnost: Jedná se o spojení několika typů dokumentů nebo instancí dokumentů běžných do sestavy více dokumentů. Ne, nejde o skutečné dokumenty, zaznamenávající a ukládající určitou informaci, jde o pseudo-dokumenty – tedy dokumenty, které samy o sobě nic nedokumentují, ale jen sestavující informace jiným způsobem z dokumentů existujících. I přesto, že sestavu dokumentů dosud obstojně zajišťovaly (a stále zajišťují) přehledydefinice sestav přímo v XDS má své nesporné výhody:

Za prvé, můžeme na jednom místě definovat, jak má vypadat například standardní sestava úkonů pracovníka a v přehledu pracovníků (namísto běžných záznamů a karet) nabízet rovnou rozšířenou sestavu jeho výkonů za aktuální období. Navíc je možné tyto informace propojovat do strukturovanější podoby, než kterou nabízí prostá tabulka výkonů (příklad: v jedné oblasti lze definovat přehled objednávek, v druhé objem inkasa).

Další výhoda definice sestav přímo v XDS: Lze jí přiřadit specifickou tiskovou šablonu a sestavy (pseudo-dokumenty) nechávat zobrazovat ve zcela specifické formě – a to i v případě rozličných datových struktur, které tabulky z principu neumožňují.

Šli jsme ve vývoji ještě dál: Pomocí principu pseudo-dokumentů lze rovněž editovat celou sadu dokumentů v jediném formuláři. Dali jsme totiž pseudo-typům stejnou „hodnotu“ a schopnosti, které jinak náleží dokumentům běžným a pohledovým. S tím souvisí  nejen možnost jejich tisku, ale i možnost editace intranetovým formulářem.

A v neposlední řadě je tu schopnost definovat mapování struktur pseudo-dokumentů na jiné aplikace. Lze mapovat celé sestavy dokumentů flexideo na struktury jiných aplikací – a to dokonce jak pro vstup, tak také pro výstup. Můžete tímto způsobem vytvářet vysoce strukturované a datově někdy i velmi objemné importy a exporty dat přímo v XDS strukturách aplikací platformy flexideo.

Více na toto téma viz příspěvek pohledové a pseudo-typy.