Posvítili jsme si na server flexideo a je tu nová verze…

Server neustále vylepšujeme a ladíme všechna místa z hlediska výkonu, stability a v neposlední řadě také užitečnosti rozličných funkcí. Další detail je pro fajnšmekry, ale nenechte se tím znepokojovat, kdybyste náhodou něčemu nerozuměly. Všechna tato nastavení do výchozího stavu za vás několika cílenými dotazy provede patřičný průvodce replikátoru (viz. instalace step-by-step).

Tak například nastavení CERTHOSTNAME – středníky oddělený seznam ve formátu [hostname] => [CERTIFIKÁT], [SOUKROMÝ KLÍČ];…, na jejichž hostname má server šifrovaně (HTTPS) odpovídat s použitím příslušného certifikátu a soukromého klíče. Definice hostname může obsahovat wildcard znak ‚*‘, tento znak může být uveden pouze na začátku definice (např. *.flexideo.com, nelze ale definovat *.*.flexideo.com, či www.*.com). Může být uvedený i samotný znak ‚*‘, pak bude server odpovídat s příslušným certifikátem na všechna spojení, což je krajně nedoporučované nastavení. Není-li tento parametr uveden, je šifrovaná komunikace vypnuta, což je i DEFAULT hodnota.

Hostaname se vyhledávají na základě nejpřesnější definice, tedy bude-li uvedeno hostaname www.flexideo.com i hostname *.flexideo.com, pak dostane přednost definice www.flexideo.com. Při definování hostname je třeba brát zřetel na ostatní běžící instance, není možné poslouchat na stejné IP:PORT při stejném hostname. Rovněž není možné používat pro stejné hostname dva různé certifikáty a to i ve dvou různých instancích.

Toto je nový způsob definování hostovaných instancí a nelze jej kombinovat se starým způsobem (starým formátem), popsaným níže. Je nutné si vybrat jen jeden z formátů.

Dřívější verze serveru neumožňovala nastavit, aby server poslouchal pro stejnou službu (HTTP, či HTTPS) na více různých portech. Rovněž nastavení více různých IP adres se mohlo jevit jako netransparentní. Proto byla přidána možnost za IP adresou uvádět také port na němž má právě ta daná adresa poslouchat. Byla tak přidána možnost nastavit poslech na více portech a zároveň učinit u síťově složitějších aplikací nastavení srozumitelnějším.

Ale nemusíte se bát, jako u každé změně si potrpíme na to, aby fungovaly dosavadní instance. Takže díky plné zpětné kompatibilitě, všechny dříve uvedené příklady fungují i v rozšířené konfiguraci.

Více viz. dokumentace konfigurace serveru zde.