Nabízíme efektivní spolupráci

Cílem společnosti Headwork není přímý prodej a implementace systémů u koncových uživatelů, ale zajištění obchodní a technické podpory, zaškolování a dalších služeb pro své partnery.

Pro nové zájemce z řad partnerů nabízíme in-service training – speciální, vysoce účinný způsob přípravy implementačních odborníků, který začíná až v okamžiku zahájení tvorby systému pro konkrétního klienta nebo v okamžiku přípravy  demoverze na základě know-how partnera.

Cílem je postupně přenést v praxi osvědčené postupy ze zkušených pracovníků Headwrok na odborníky partnera, kteří se systémem teprve seznamují. Jde totiž o to, že jednotlivé fáze vývoje informačního systému mají určitou kontinuitu – a právě při in-service trainingu pracovníci partnera názorně vidí, jak lze systém účinně stavět a požadované postupy se zároveň učí.

Kroky při spolupráci a přípravě

Jednotlivé kroky vývoje systému jsou prokládány tzv. výkladovými odbočkami. No a pro další projekty je již spolupráce na bázi úzké implementační podpory. Míra vlastní invence a tempo přebírání znalostí však záleží na možnostech partnera.

Jak již bylo zmíněno výše, záměrem je přenést veškeré vývojové know-how na partnera a další spolupráci omezit jen na podporu při řešení komplikovanějších potíží či pro případ složitějších projektů. Je však také možné dohodnout se pouze na obchodní spolupráci a technickou realizaci dohodnout s jiným subjektem (s partnerem specializujícím se na technickou realizaci). Dodejme, že specializace přináší řadu výhod a je poměrně snadno udržitelná i dlouhodobě.

Pro jakékoli informace nás neváhejte kontaktovat.

Dokumenty k použití


Software ke stažení