Nová generace grafů: Budete okamžitě v obraze

Grafy, vyhodnocení a různé jiné formy reportů jsou nedílnou součástí každé slušné firemní aplikace.

I my jsme si v téhle oblasti postavili laťku hodně vysoko. Naše druhá generace grafů v COMEX rozhraní je uživatelsky opět o něco komfortnější. Nyní můžete grafy tvořit jednoduše, podobně jako v tabulkových aplikacích. K zobrazení využíváme nejmodernější dostupné knihovny podprogramů.

A čím jsou naše grafy unikátní? Je to jejich flexibilita. V kombinaci s tabulkami flexideo přinášejí neobvyklé možnosti vykazování výsledků, činností, pohybů apod. za různá období či v reálném čase. Umožňují bedlivě sledovat dlouhé řady faktorů okamžitým náhledem v přehledně organizovaných aplikačních rozhraních.

Stručně řečeno, systém flexideo povyšuje funkcionalitu grafů na novou úroveň. Můžete je přizpůsobovat dle potřeb, a co je neméně důležité, lze je poskytnout nejširšímu okruhu uživatelů bez nutnosti cokoli instalovat. Okamžitě jsou k dispozici nepřeberná množství aplikačních dat v přehledných formách. Stačí jediné: Zadat jméno a heslo.