Předpřipraveno, vloženo. Užívejte si!

Pochlubíme se: Podařilo se nám přidat do již tak širokých možností nastavení přehledů další faktor, který násobí využitelnost dat a schopnost poskládat je do požadovaného obrazu.

Jde o tzv. přípravu hodnot, která nezávisle na bodech A), B) až I) předpřipraví kusy dotazu a vloží je pod určitý, dále využitelný a odkazovatelný název. Ptáte se, k čemu je to dobré? Nyní máte k dispozici pomocí přehledného menu celou škálu datábázových (SQL) funkcí, a tak již není třeba omezovat se na přednastavené funkcionality sloupců a kritérií.

Opakovatelností jednou nastavených částí také dochází k vyšší efektivitě vlastního provádění dotazů do dat aplikace.

Vzhledem k tomu, že tabulky jsou používány často jako podklady prováděcích (transformačních) akcích, dostává využití přípravy částí další rozměr: Lze efektivně využívat přehledy i akce nad nimi postavené.